โปรแกรมคำนวณดัชนีการเสื่อมสภาพเขื่อน

1063394_559822984059254_691136183_n

โปรแกรมคำนวนค่าความเสื่อมสภาพเขื่อน เก็บสถิติ และออกรายงานสรุปสภาพเขื่อน กรมชลประทาน

– ออกรายงานสรุปผลการตรวจเขื่อน
– คำนวณค่าดัชนีการเสื่อมสภาพ
– สามารถเลือกคุณสมบัติ องค์ประกอบต่างๆ ของเขื่อนเพื่อใช้ในการคำนวณ
– ออกใบที่ใช้ในการตรวจเขื่อน