ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Trycatch™ พวกเราเป็นทีมพัฒนาซอฟแวร์จากเชียงใหม่ โดยเริ่มแรกเราได้มีการตั้งทีมเพื่อพัฒนา เว็บไซต์ และ อัตลักษณ์ ให้แก่ลูกค้าองค์กรต่างๆ แต่ต่อมาเราได้มีการพัฒนาให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในงานทางด้าน Desktop Application ที่ใช้ในการประมวลผลงานเฉพาะด้าน หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาต่อยอดต่างๆ ลงสู่ระบบ Mobile Device ซึ่งทางทีมเราได้เลือกคือ Android โดยท่านสามารถเข้าไปดูผลงานที่ ทางทีมเคยทำได้ที่หน้า Portfolio และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับเราได้ตามรายละเอียดในหน้า Contact Us ที่เราได้เตรียมไว้ให้