โลโก้ CHEM Grinno

logo_fretrycatch

โลโก้สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โลโก้สื่อถึงเทคโนโลยีสะอาด เพื่อการรักษ์โลก
มีลักษณะของใบไม้ และรูปแบบเรียบง่ายเพื่อสื่อถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่